Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki